Betű utak egymáshoz – hasznos könyvek párkapcsolatainkhoz

A női- és férfigondolkodás, viselkedés között rengeteg különbség van, amit sokszor nagyon nehezen tudunk megérteni, és a párkapcsolatok többségében ez okozhatja a legtöbb konfliktust.

Sokszor csak rontunk a helyzeten ha beleássuk magunkat “nevenincs” kézikönyvekbe, hogy megfejtsük partnerünk viselkedésének hátterét, neméből fakadó sajátosságait. Ezért összegyűjtöttem pár valóban érdekes olvasmányt, melyek hasznunkra lehetnek, ha kalandozni vágyunk a társas kapcsolatok sűrű erdejében.

1.  Gary Chapman – Változzunk együtt!

Gary Chapman új könyvében a változás közös útját vázolja fel. Annak módját, miképpen lehet a házastársat manipuláció, konfliktusok, indulatok és kritika megfogalmazása nélkül motiválni arra, hogy változtasson szokásain, viselkedésén.

A másik szeretetnyelvének – úgymint elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, minőségi idő és testi érintés – ismerete, a szükségletek világos közvetítése mind lehetőséget teremthet arra, hogy a pár együtt fejlődése a kölcsönös odafordulás és tisztelet jegyében történjen.

2. Popper Péter – Párkapcsolat körkép

Ez a második könyvaz első Az Élet Sója címmel jelent meg 2011-ben – amelynek alapjául a szerző 2004 és 2010 között felvett vidéki és budapesti előadásai szolgáltak. Természetesen előfordulhatnak átfedések a már megjelent könyveivel – ez elkerülhetetlen. Ennek ellenére újdonságként hatnak ránk. Tökéletesen érezhető az előadás hangulata, mely külön izgalmassá teszi számunkra, olyan érzést keltve bennünk, mintha ott ülnénk és hallgatnánk Popper Pétert a varázslatos előadót.

3. Müller Péter – Férfiélet, női sors

Összeomlóban van a sok ezer éves férfiuralom. És születőben a nők lelkében elfojtott igazi és örök Én-élmény. Az emberiség történetének legnagyobb fordulatát éljük.  A férfilélek katarzisát és a női lélek önmagára ébredését.

Sorsunkban és párkapcsolatainkban olyan drámák zajlanak, amelyeket nemigen tapasztaltunk a múltban. Férfinak és nőnek ezért nehéz élni manapság. “Nem tudom, milyen világ jön. De ha lesz új világ, az a nők tiszteletén fog alapulni. Ebben bizonyos vagyok.”

4. Belső Nóra – Utak egymáshoz

Vajon mennyire meghatározóak nemi szerepeink a mindennapi érintkezések során? Mik a kiegyensúlyozott és örömteli párkapcsolatok kialakulásának alapkövei? Mitől tud hatékonyan működni a kommunikáció két ember között? 

Napjainkban az emberi kapcsolatok – amelyek talán a legfontosabb erőforrást jelentik az életünkben – mind gyakrabban mondanak csődöt… A válások száma folyamatosan nő, és a hosszú távú párkapcsolatok működtetésébe is sokan buknak bele. A szerző kérdésfelvetései, gondolatai, pszichiátriai praxisából hozott történetei, illetve a hétköznapi társas helyzeteket elemző sorai új megvilágításba helyezik a problémákat, és mindenkinek segítenek eligazodni a párkapcsolati érintkezés útvesztőiben.

5.  Gary Chapman – Egymásra hangolva

Ez a könyv Amerika- és Európa-szerte nagy sikert aratott. Szerzője – Gary Chapman – újabb fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetés közben, közvetlen környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Ezért gyakran megtörténik, hogy a szeretett személy a szerelmi lángolás abbahagyása után nem érzi, nem fogja fel, hogy társa szereti őt. Sok házastársi kapcsolat szenved kárt emiatt. Pedig a megoldás egyszerű: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk “szeretet-nyelvét”.

+1 . Bagdy Emőke · Kalo Jenő · Popper Péter · Ranschburg Jenő – A család

Amivel az emberiség sok ezer év óta makacsul próbálkozik, azt komolyan kell venni. Például a házasságot és a családot. Nem az a dolgunk, hogy cinikusan rálegyintsünk a családra, a házasságra, mert ezek nélkül még nem élt meg társadalom. Komolyan kell venni azt is, hogy az eddigi megoldási kísérletek még nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Vajon a belső okokról van-e szó, az ember szociális természete, érzelmi világa alakult-e át, vagy a külső, társadalmi tényezők rombolják-e az emberi kapcsolatokat? S ha végleges választ nem is, de a gyakorlati életben hasznosítható gondolatokat bőven kap az olvasó, amivel talán enyhíthet magánéletének válságain.

kiemelt kép: pixabay